top of page

Geen windturbines vlakbij woningen

De initiatiefnemers (Fingo, Etap-tri en Mintjens) van het windturbineproject in Malle en Zoersel hebben een vergunningsaanvraag ingediend bij het provinciebestuur. Progressief Malle vindt het spijtig dat zij daarbij onvoldoende rekening houden met de bezorgdheden van de omwonenden en met de negatieve adviezen van de gemeentebesturen van Malle en Zoersel.


Progressief Malle is niet gekant tegen windenergie, integendeel maakt windenergie voor ons een belangrijk onderdeel uit van de duurzame energiemix die onze samenleving nodig heeft. Maar windturbines van 200 meter hoog plaatsen vlakbij woonwijken en dorpskernen kan voor ons niet. Op het eerste zicht lijkt het logisch om windturbines te plaatsen in een industriegebied. Maar het industrieterrein van Malle ligt vlakbij meerdere woonwijken. Eén van de windturbines wordt gepland op 180 meter van de dichtst bij zijnde woning.

De slagschaduw en vooral de geluidshinder van dergelijke grote windturbines vallen niet te onderschatten en hebben een negatieve invloed op de gezondheid van de omwonenden. Encon, de firma die het project begeleidt, stelt dat de windturbines voldoen aan de geluidsnormen van de Vlaamse overheid, opgenomen in de Vlarem-milieuwetgeving. Die geluidsnormen gaan echter enkel over hoogfrequent geluid, niet over laagfrequente tonen.

Progressief Malle betreurt dat de initiatiefnemers het waardig en gefundeerd protest van de buren, verenigd in Windstil, negeren. Er is niets dat onze gemeente en zijn inwoners meer typeert dan goed nabuurschap en dat wordt hiermee ten grave gedragen. Zijn er dan echt geen andere plekken in Malle waar een windturbine kan geplaatst worden? Progressief Malle stelt vast dat hierover geen onderzoek meer is gebeurd.

Nu zal de provincie gedurende dertig dagen een onderzoek voeren naar de ontvankelijkheid van het dossier. Is aan de ontvankelijkheid voldaan (d.w.z. verloopt alles volgens de voorgeschreven regels), dan zullen de gele aanplakborden verschijnen op de plaatsen waar de turbines worden geplaatst. Daarna kunnen binnen de dertig dagen bezwaarschriften worden ingediend bij de provincie. Een bezwaarschrift betekent dat je je bezorgdheden over deze plannen op papier zet. Dit is geheel kosteloos en kan door elke meerderjarige burger gebeuren. Daarna beslist het provinciebestuur om al dan niet een vergunning af te leveren.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page