top of page

Integratie van het OCMW in de gemeente

Bijgewerkt op: 24 jan. 2020

Sinds 1 januari 2019 zijn de OCMW’s in Vlaanderen geïntegreerd in de gemeente. Dit wil zeggen dat, hoewel beide beleidsorganen hun rechtspersoonlijkheid en bevoegdheden behouden, ze voortaan: (1) identiek zijn samengesteld (gemeenteraadsleden=OCMW-raadsleden en schepencollege=vast bureau); (2) gezamenlijke beleidsrapporten opmaken; (3) gemeenschappelijk eén algemeen directeur en één financieel directeur hebben; (4) over één organogram en één systeem van organisatiebeheersing beschikken en (5) één managementteam team hebben dat de brug slaat tussen politiek en administratie. Walter Vermeylen, Mieke Laenen en Lex Van Loon zetelen in de gemeenteraad en de OCMW-raad van Malle.


Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst


Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) heeft sinds 1 januari 2019 geen beleidsbevoegdheid meer, maar een drietal gesloten taken: (1) het neemt beslissingen over financiële, materiële, sociale, psychologische of juridische hulp; (2) Het bekrachtigt de beslissingen die de voorzitter bij hoogdringendheid heeft genomen en (3) het kan advies verlenen aan de leden van de OCMW-raad. Het BCSD van Malle telt acht leden (voorheen twee) en een voorzitter. Bérénice Storms zetelt voor Progressief Malle in het BCSD.


Het BCSD moet iedere steunaanvraag beoordelen in het licht van haar wettelijke opdracht: elke inwoner de gemeente in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De van het BCSD beslissingen zijn gebaseerd op het professioneel advies van de maatschappelijk assistent die deze neerschrijft in het sociaal verslag. De maatschappelijk assistent heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar doet een voorstel gebaseerd op het sociaal onderzoek.


Gehoord worden


Iedere hulpvrager heeft het recht om gehoord te worden door het BCSD en kan hiertoe worden uitgenodigd door de maatschappelijk assistent. De hulpvrager kan zich hiertoe altijd laten vergezellen door een vertrouwenspersoon die hij zelf mag kiezen.Voor Progressief Malle zetelt Bérénice Storms in de BSCD.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page