top of page

Sociaal Malle in tijden van Corona

De gemeente Malle wordt zowel door België als Vlaanderen financieel ondersteund in tijden van Corona. Naast een aanzienlijk budget voor Malse sport-, cultuur- en jeugdverenigingen krijgt Malle ook budget voor het ‘efficiënt en effectief bestrijden van gezinsarmoede’. Zo ontvangt de gemeente Malle van de Vlaamse overheid bijna €25.000 voor lokale armoedebestrijding en €26.000 voor het voorzien van lokale consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen om de koopkracht te verhogen en de lokale economie te versterken.


Het onderzoeksconsortium COVIVAT (Corona Onderzoeksconsortium Voor InkomensVerdeling en sociAle effecTen) ging de financiële gevolgen na van de coronamaatregelen op verschillende huishoudens en de effecten van COVID-19 op de dienstverlening van OCMW’s en lokale besturen. Ze stelden onder andere vast dat alleenstaande ouders in de tijdelijke werkloosheid geen financiële marge hebben en in de problemen komen om essentiële uitgaven te doen, zoals voor wonen, verzorgingsproducten en voeding. Bijkomende inspanningen zijn met andere woorden nodig om te vermijden dat huishoudens in armoede terechtkomen. Op voorstel van Progressief Malle werden deze huishoudens in Malle actief opgebeld en bevraagd. Dankzij dit proactief beleid kunnen potentieel een 100-tal Malse eenverdienersgezinnen met kinderen ondersteuning krijgen.


Het voorzien van lokale consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen mag door de gemeente of OCMW’s zelf worden ingevuld. De waarde van de bonnen, de geldigheidsduur, de wijze van toekenning, het gebruik en de validering van de bonnen worden autonoom door de Vlaamse gemeenten of OCMW’s bepaald. Malle zal hiervoor tegen eind september een voorstel uitwerken en overmaken aan de gemeenteraad en de Vlaamse overheid.


Gezinnen met kinderen worden bijkomend ondersteund via de kinderbijslag. Deze actie kan je zelf ondernemen. Je hoeft dus niet actief naar het OCMW te gaan, hoewel zij je graag op weg helpen. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro per kind krijgen via het Groeipakket.


Wanneer heb je recht op een extra financiële ondersteuning?

1) Je ontvangt het Groeipakket

2) Je hebt door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% in vergelijking met de maand januari of februari 2020 (dit kan je eenvoudig bewijzen door bijvoorbeeld loonfiches door te sturen).

3) Je gezinsinkomen ligt in maart-april-mei-juni onder de inkomensgrens van €2.213,30 (bruto belastbaar inkomen).


Hoe vraag je de extra ondersteuning aan?

1) Kijk na wie je uitbetaler is (FONS, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia). Weet je niet wie je uitbetaler is? Log je in op de website van Het Groeipakket (https://mijn.groeipakket.be/#/login).

2) Stuur hen een mail of neem telefonisch contact op. Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

3) De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.


Bérénice Storms, lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst in Malle en lid van Progressief Malle, is beroepsmatig bezig met onderzoek naar effectieve armoedebestrijding. We zijn blij dat zij ons team zit! Ze aarzelt niet om haar expertise ook in te zetten bij de beoordeling van de steunvoorstellen voor behoeftige gezinnen uit Malle. Ze zet er steeds haar broodnodige kritische bril op. Wij volgen de zaken op!
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page