top of page

Stijgend aantal vergunningen gaat bouwpauze vooraf

Eind oktober 2019 beslisten de meerderheidspartijen DBM, N-VA en CD&V om een bouwpauze in te lassen. Een bouwpauze is een periode waarin geen vergunningen worden afgegeven voor de bouw van grote woonprojecten en meergezinswoningen zoals appartementen. Meer dan nodig, want het aantal appartementen in Malle stijgt veel sneller dan in andere Vlaamse gemeenten en zorgt voor een enorme druk op onze groene rand.


Uit de notulen van het schepencollege tussen eind 2018 en begin 2020 blijkt dat er in de gemeente 372 woonentiteiten bijkomen (appartementen, woonerven en kavelsplitsingen). Elk jaar stijgt het aantal aanvragen en goedkeuringen aanzienlijk. Bevoegde schepen S. Van Looy spreekt over 24 vergunningen voor appartementen in 2017. In 2018 stijgt dat aantal tot 74. Dat is meer dan het drievoud en dat in een jaar tijd.


Waarom heeft Malle nood aan een bouwpauze? Veel appartementen betekent een snelle stijging van het aantal inwoners. Het aantal huishoudens in Malle is met 12,3% gestegen tussen 2008 en 2017. Met het aantal vergunningsaanvragen in het achterhoofd zal dit percentage nog sterk stijgen de komende jaren. Meer Mallenaren betekent natuurlijk meer inkomsten uit belastingen. Indien de stijging echter te snel toeneemt, komt er in Malle druk op verkeersafwikkeling en -veiligheid (schoolgaande jeugd), open ruimten en groen in kern, mobiliteit- en parkeermogelijkheden. De mobiliteits- en parkeerproblemen in Malle zijn niet te overzien. Vaak kopen ontwikkelaars het ontbreken van parkeerruimte af en dit zorgt voor parkeerinname langs de openbare weg. Bovendien heeft dit een domino-effect naar bezette parkeerplaatsen voor lokale ondernemers en een minder gunstig klimaat om te ondernemen tot gevolg.


Progressief Malle trekt al jaren aan de alarmbel wat het aantal vergunningsaanvragen en wildgroei van woonentiteiten betreft. Een beeldkwaliteitsplan opmaken is dus erg belangrijk. Een beeldkwaliteitsplan is een instrument om bouwprojecten te toetsen aan enkele kwaliteitscriteria en dat ontbreekt in Malle. Het is dus belangrijk dat dit plan grondig wordt uitgevoerd en er richtlijnen voor de aanleg van wegen en groen worden opgenomen om het karakter van landelijke gemeente te kunnen behouden.Wie de cijfers wil controleren kan steeds contact opnemen met PM.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page