top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26/01/2023

Tijdens deze raad werd Tinne Simons (CD&V) aangesteld als raadslid in opvolging van Wim Jordens. Het was tevens de eerste raad met Yannis Leirs (CD&V) als schepen.


Op de agenda stond een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa voor weg- en rioleringswerken op het Bergplein. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg een stand van zaken, na de bezwaren geuit door handelaars en omwonenden van het Bergplein. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de studiebureaus aan de slag zijn en dat dit tijd nodig heeft. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) merkte nog op dat Infrabo een technisch bureau is, geen ontwerpbureau. De samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. Er stonden nog enkele samenwerkingsovereenkomsten met Pidpa op de agenda, voor weg- en rioleringswerken in Den Mostheuvel, de Hickendorfdreef, de Elzenlaan en de Oude Kastanjedreef, en voor weg- en rioleringswerken in de Jagersweg, de Eekhoorndreef, de Eikendreef en de Nooitrust. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg om meer rekening te houden met de plaatselijke situatie in dergelijke smalle straten en geen standaardprofielen met een breedte van 12 meter aan te leggen waardoor de laanbomen sneuvelen. Hij verwees naar de gemeente Zoersel, waar men daarvan is afgestapt en het bestuur probeert om laanbomen zoveel mogelijk te sparen. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de gemeente dit zoveel mogelijk probeert te doen, maar dat het niet altijd mogelijk is omdat er naast riolering ook nutsvoorzieningen moeten worden aangelegd.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over werken in Heikant-Oost en het Klokkeven. Elia legt daar een nieuwe hoogspanningsleiding. Volgens hem is de weg voorlopig hersteld, want er is een kleine scheur in het midden van de weg, wat gevaarlijk is voor fietsers. Hij wilde weten of de rijweg volledig zal worden vernieuwd en of de straat in aanmerking komt voor plaatselijk autoverkeer, omdat er veel sluipverkeer door komt. Schepen Yannis Leirs (CD&V) antwoordde dat de herstelling van de weg tijdelijk is en niet aanvaardbaar is als finale herstelling. De weg is wel voorlopig bruikbaar voor fietsers. De gemeente overlegt nog met Elia welke werken nog zullen worden uitgevoerd. Er passeren dagelijks 160 voertuigen door de straat, wat voor hem geen onaanvaardbare overlast is.


Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) vroeg hoever het staat met het vuilbakkenplan. Zij kwam op een speelplein een bord tegen, waarop wordt gevraagd om afval in een vuilbak te gooien, terwijl er geen staat. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de uitvoering van het vuilbakkenplan langer duurt dan gewenst. OVAM en Mooimakers willen gedurende twee seizoenen data verzamelen om nadien op de juiste plaatsen vuilbakken te plaatsen. De vuilbakken zijn intussen geïnventariseerd. Op elke vuilbak komt een QR-code zodat je kan doorgeven wanneer een vuilbak vol is. In het voorjaar volgt een participatietraject. De toer voor lediging is aangepast, waardoor de speelpleintjes netter zijn. Er zijn 40 vrijwilligers die frequent zwerfvuil opruimen.


Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) kwam tussen over vuurwerk op oudejaarsavond. Er zouden veel vergunningen zijn uitgereikt om vuurwerk af te steken. In het centrum van Oostmalle werden pijlen op straat en richting passanten afgevuurd. Omwille van financiële redenen heeft jeugdhuis Malmejo geen groot vuurwerk georganiseerd. Het raadslid stelde voor om een gemeentelijk vuurwerk te organiseren, uit te voeren door een vereniging of een ondernemer, en om ander vuurwerk te verbieden. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat vuurwerk verboden was tenzij er toelating was gegeven. Een verbod is moeilijk te handhaven: de politie heeft op oudejaarsavond heel wat ander werk. Het is voor haar een optie om een groot vuurwerk te organiseren. Wat er in Oostmalle aan het kruispunt is gebeurd, is ontoelaatbaar. Raadslid Vorsselmans repliceerde dat dat wel vergund was. Als er 15 vergunningen zijn afgeleverd, moet er op 15 plaatsen worden gecontroleerd. Raadslid Alain De Laet (OostWest) pleitte voor niet-knallend vuurwerk, waar dieren geen last van hebben.


Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) vroeg wat de plannen zijn voor een feestzaal op de Lierselei, op de locatie van de gesloten Hippos. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het schepencollege uitspraak doet binnen enkele weken. Het openbaar onderzoek liep af op 8 december 2022. Enkel de aanpalende eigenaars werden aangeschreven. Het zou gaan om een feestzaal, niet om een discotheek. De gemeente heeft een studie over de mobiliteitsimpact gevraagd en aangedrongen op voldoende parkeerplaatsen.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg naar de stand van zaken van het hoppinpunt aan de Turnhoutsebaan. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw voorstel heeft gedaan. Daarop is nog geen feedback gekomen van de direct betrokken middenstanders. Als zij akkoord gaan, dan volgt er communicatie naar alle handelaars uit de buurt. Schepen Wouter Patho (N-VA) gaf nog een update over kinderopvang Janneman. De aanvraag voor een doorstart loopt. Er is een tijdelijke opvang, waardoor er geen probleem is voor de opvang van de kinderen. In het lokaal overleg kinderopvang heeft de gemeente aan de opvanginitiatieven ondersteuning aangeboden bij de administratie. De opvanginitiatieven willen vooral uit het negatief daglicht komen.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page