top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 april 2021

Ook deze raad vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Raadsleden konden digitaal deelnemen: de raadsleden van Progressief Malle en OostWest deden dat.


Bij de start van de raad voor maatschappelijk welzijn werd een moment stilgestaan bij het overlijden van Jan Francken, voormalig OCMW-raadslid voor DBM. De raad nam kennis van het ontslag van Truus Boenders als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, namens DBM. Elke Bartholomeeussen volgt haar op.


De raad besliste om voetweg 44 gedeeltelijk op te heffen op de hoek van de Sint-Lenaartsebaan en de Bruintjesweg. De vraag kwam van het provinciebestuur, waar een omgevingsvergunning werd aangevraagd om op die plek twee meergezinswoningen met in totaal 38 woningen te bouwen. Nochtans had het schepencollege een negatief advies gegeven over deze aanvraag, omdat er te veel woningen op een beperkte ruimte worden gerealiseerd. Het ontwerp beantwoordt niet aan het kwaliteitsplan. De oppositie vond, bij monde van Paul Van Ham (OostWest), Alex Van Loon (Progressief Malle) en Tom Lauryssen (Vlaams Belang) dat door het gedeeltelijk afschaffen van de voetweg een belangrijk argument om de bouw van de appartementen tegen te houden, uit handen wordt gegeven. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) stelde dat de meerderheid niet achter de vergunningsaanvraag staat maar de bevoegdheid van de gemeenteraad niet wil misbruiken om de vergunning tegen te houden. Dus werd de afschaffing goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.


De raad keurde weg- en rioleringswerken in de Talondreef goed. De oppositiepartijen onthielden zich, omdat zij niet gekant zijn tegen de werken op zich maar graag zouden zien dat de flankerende maatregelen inzake verkeersveiligheid op korte termijn worden gerealiseerd.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wees op de beloftes die het schepencollege heeft gedaan om o.a. de verkeersborden terug te plaatsen en een verhoogd kruispunt te realiseren in de Lange Dreef. Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) hekelde het gebruik van grasdals op een harde ondergrond die het gevaarlijker maken voor fietsers. Hij vond dat het schepencollege niet heeft geluisterd naar de buurtbewoners. Schepen Wim Jordens (CD&V) vond dat het college wel heeft geluisterd maar niet alles zal doen wat er werd gevraagd. De aanleg van het verhoogde kruispunt in de Lange Dreef is uitgesteld naar juli-augustus. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond dat de wegprofielen moeten worden aangepast naargelang de situatie.


De raad besliste om een bovenlokaal masterplan sportinfrastructuur op te maken voor de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog en Beerse, de stad Hoogstraten, de gemeenten Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar en de stad Turnhout. Schepen Elisabeth Joris (DBM) lichtte toe dat het de bedoeling is om alle sportinfrastructuur in kaart te brengen, zowel van openbare besturen als van privé-eigenaars. Daarna is het de bedoeling om blinde vlekken te detecteren, waar er gezamenlijke initiatieven kunnen worden genomen door gemeenten en/of verenigingen.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vroeg een stand van zaken van de inventarisatie van de trage wegen in Malle. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de inventarisatie klaar is en digitaal beschikbaar. De inventarisatie wordt nog voorgelegd aan de inwoners om verder aan te vullen. Dat zal te lezen zijn in de Malse Courant van juni. De volgende stap is om namen toe te kennen aan de trage wegen. Er is een proefproject gestart met 5 trage wegen. Er wordt advies gevraagd aan de cultuurraad (CURAMA) en aan de Heemkundige Kring. De bevolking kan suggesties doen via het participatieplatform. Daarna volgt een openbaar onderzoek en wordt het voorstel geagendeerd op de gemeenteraad van september. Raadslid Vermeylen zei dat heel wat trage wegen afgesloten zijn. Wat kan er gedaan worden om die open te stellen? Schepen Van Looy antwoordde dat hiervoor overleg nodig is met de privé-eigenaars. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) zei dat ongeveer 40% van de trage wegen niet zichtbaar of toegankelijk zijn. Nochtans zouden ze wettelijk gezien altijd toegankelijk moeten zijn. Maar het is moeilijk om ze open te maken.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vroeg ook een stand van zaken van de opmaak van het mobiliteitsplan. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de tellingen bijna zijn afgerond. Die worden gepresenteerd op de volgende gemeenteraad. De synthesenota is bijna af. Einde juni of begin juli wordt de synthesenota voorgesteld in de mobiliteitsraad (MORAMA). Raadslid Vermeylen heeft in de oriëntatienota gelezen dat de tangent (omleidingsweg) een belangrijke impact heeft en dat andere gemeenten een andere wegencategorisering hanteert. Hij meent dat vragen over de tangent worden afgeblokt in de mobiliteitsraad. Schepen Van Looy zei dat men wel zijn mening mag geven over de tangent. Die zal een grote rol spelen. Maar het is niet de bedoeling om er steeds op terug te komen. Zij blokt inderdaad af wanneer het alleen daarover gaat. Er zijn nog veel andere wegen in Malle.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) stelde vragen over de nieuwe LED-verlichting op het kruispunt Antwerpsesteenweg-Hallebaan-Brechtsesteenweg. Hij vroeg of de lichten worden gedimd omdat er nu een overdaad aan licht is. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat dit wordt aangekaart bij AWV (de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams gewest).


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde vragen over valpreventie. Hij wilde weten wat de gemeente heeft gedaan om vallen of struikelen tegen te gaan en of er ook een voetgangerscirkel komt in Oostmalle. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat er heel wat straten zijn heraangelegd, waaronder de Holstraat, de Sint-Jozeflei, de Berkchovenstraat en de Merksplassebaan. Schepen Elisabeth Joris (DBM) vulde aan dat er filmpjes zijn gemaakt om senioren te versterken. Die zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website en doorgestuurd naar de woonzorgcentra op het Malse grondgebied. Er zijn ook flyers verdeeld. Aan de senioren is gevraagd om input te geven voor het bankenplan. De voetgangerscirkel in Oostmalle staat op de planning. Raadslid Lauryssen wees erop dat in de Kasteellaan er verlichtingspalen staan in het midden van het voetpad. Er zijn ook voortuintjes die de helft van het voetpad innemen. Sommige verkeersborden hangen laag over de fietspaden.


Raadslid Alain De Laet (OostWest) merkte op dat er veel wordt gepicknickt op de evenementenweide van Domein de Renesse en dat er veel zwerfvuil wordt achtergelaten in het park. De vuilbakjes zijn snel vol. Schepen Wouter Patho (N-VA) zei dat het schepencollege dit zal bespreken. Op vraag van raadslid Alain De Laet (OostWest) antwoordde schepen Dries Van Dyck (DBM) dat Malle ook zal deelnemen aan de ‘Tifo-app’ waarmee inwoners een pronostiek voor het EK voetbal kunnen indienen.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) vroeg nog of het grondverzet aan de villa naast ETAP volgens de regels verloopt. Dat lijkt op het eerste zicht niet het geval en er is zeker vervuilde grond gestort. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) had het ook opgemerkt en gaat het nakijken.


Verder besliste de raad:

  • De samenwerkingsovereenkomst goed te keuren voor het vaccinatiecentrum in het Provinciaal Vormingscentrum Malle tussen de Eerstelijnszone Voorkempen en de gemeentebesturen van Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel; raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) feliciteerde de organisatie en de vrijwilligers voor de vlotte werking van het vaccinatiecentrum

  • Het subsidiereglement voor de organisatie van evenementen of activiteiten tijdens de coronapandemie te verlengen tot het einde van 2021

  • Het dak op de loods van de technische dienst in het industrieterrein te vernieuwenRecente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page