top of page

Burgerzin

Bijgewerkt op: 19 feb. 2020

Waarom is het zo moeilijk onze buren, familie en politici te laten inzien dat het zonder pesticiden ook kan? Sterker nog, dat het onze burgerplicht is dit te doen? We gebruiken het zo dikwijls in één adem “producenten en consumenten” maar zijn we ons daarbij voldoende bewust dat burger en consument verre van synoniemen zijn?


Historicus Philipp Blom verwoordt het zo “We hebben onze burgers wijsgemaakt dat ze geen burgers zijn, maar consumenten. We zijn er nu allemaal rotsvast van overtuigd dat we bepaalde rechten hebben, zoals ons recht op plezier en op ongebreidelde consumptie. Daardoor bevinden we ons in een zeer slechte uitgangspositie om de immense veranderingen de baas te kunnen die de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hypothekeren.” [1]


Meer nog, als burger denken we vanuit idealen, normen en waarden en we handelen in het belang van de groep: “what’s in it for us?”. Als consument denken en handelen we echter vooral vanuit eigenbelang: “what’s in it for me?”. In plaats van op het grotere geheel, ligt de focus op het maken van goede deals die jou als individu erop vooruithelpen. Een grotere tegenstelling bestaat bijna niet. Laat ons daarom in het belang van de amor mundi de burgerzin in 2020 verder aanscherpen. Dit kan op heel veel plaatsen en op vele manieren.


Nadenken bij wat je (niet)koopt, kies bewust voor minder maar wel bio…. Stel gerichte vragen aan onze (lokale)verkozenen. Ze staan er zeker voor open!

Hannah Arendt zou zeggen: “Heb de wereld meer lief dan jezelf. Zonder liefde en gedeelde verantwoordelijkheid voor de wereld kan er onvoldoende tegenwicht geboden worden aan de zelfzucht die als primaat van het kapitalisme geldt.” Zij was in vele opzichten haar tijd ver vooruit benadrukt Joke Hermsen[2].


Wanneer leven we dan in duistere tijden, vraagt zij zich ook af “Duister wordt de wereld als mensen er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid meer voor voelen, zich alleen om hun individuele belangen bekommeren en de politieke sfeer dusdanig wantrouwen dat zij deze de rug toekeren”.


Amor mundi, de bereidheid om samen te leven met alles en iedereen met wie we de wereld delen.(c) Leen Laenens. De tekst verscheen in Seizoenen, ledenblad van Velt.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page