top of page

Samenstelling Malse gemeenteraad

Bijgewerkt op: 27 jan. 2020

Sinds 2019 vormen gemeente en OCMW één organisatie en telt de gemeenteraad 25 leden, twee meer dan in de vorige legislatuur. De meerderheid is ook uitgebreid, omdat de vorige coalitie geen meerderheid meer had na de verkiezingen van 2018. Maar wat kunnen we verwachten van die nieuwe meerderheid?


Nieuwe samenstelling meerderheid en oppositie


Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is er een nieuwe coalitie die de gemeente Malle bestuurt. De vorige coalitie van DBM (Democratische Beweging en Malle) en N-VA werd uitgebreid met CD&V omdat DBM 3% van de stemmen verloor en daarom geen meerderheid meer had met N-VA. DBM heeft nu 6 zetels, net als N-VA. CD&V heeft er 3. Momenteel is Harry Hendrickx (DBM) burgemeester. In 2022 wordt Sanne Van Looy (N-VA) burgemeester. DBM en N-VA leveren elk 2 schepenen; CD&V heeft 1 schepen.

Naast de meerderheid, is ook de oppositie veranderd. Naast Progressief Malle (3 zetels) en Vlaams Belang (2 zetels) deed OostWest zijn intrede in de gemeenteraad (5 zetels). OostWest is een lokale partij met inbreng van Open VLD en voormalig schepen Paul Van Ham.


Wat kunnen we verwachten van de nieuwe meerderheid?


De nieuwe bestuursploeg heeft haar ambities uitgeschreven in het meerjarenplan 2020-2025. Het is afwachten wat er concreet zal worden gerealiseerd, want er staan dingen in die al jaren worden beloofd en waar tot dusver niets van in huis is gekomen. Van sommige beleidskeuzes (bv. verbindingen tussen natuurgebieden) is maar de vraag hoe sterk ze zullen worden doorgevoerd en of ze niet in strijd zijn met andere beleidskeuzes (bv. de omleidingsweg).


In het algemeen vindt Progressief Malle het nieuwe beleid niet ambitieus genoeg en is de achterliggende visie vaak onduidelijk. Dat wil niet zeggen dat er geen positieve punten in staan. Zo wil men meer inzetten op burgerparticipatie en de uitstoot van broeikasgassen op het grondgebied van Malle reduceren met 40% tegen 2030. Wij zullen als oppositiepartij opvolgen in welke mate het beleid wordt gerealiseerd en zelf voorstellen doen waar we denken dat het beter kan. Alleszins hopen we op meer initiatief dan in de vorige legislatuur, waarin heel weinig van de beleidsplannen werd gerealiseerd.


Gemeentebestuur en OCMW samengevoegd


Sinds 2019 zijn het gemeentebestuur en het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) samengevoegd. Alle personeelsleden werken nu samen in één organisatie met één algemeen directeur en één financieel directeur. De gemeenteraadsleden zijn ook leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Die raad vergadert aansluitend op de gemeenteraad en kan ook worden bijgewoond door publiek (met uitzondering van de agendapunten die in besloten vergadering worden behandeld). Beiden raden hebben dezelfde voorzitter, die sinds 2019 niet langer de burgemeester is maar een ander lid van de gemeenteraad, namelijk Dirk Gerinckx (N-VA).


Wie zetelt voor Progressief Malle?


Alex Van Loon - Gemeenteraadslid

Walter Vermeylen - Gemeenteraadslid

Mieke Laenen - Gemeenteraadslid

Bérénice Storms - Lid van Bijzonder Comité voor Sociale Dienst

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page