top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24/11/2022

De raad besprak het mobiliteitsplan. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond dat de raadsleden te weinig tijd hadden gekregen om het document van 118 pagina’s door te nemen. Het was ook niet voorgesteld om de raadscommissie omgeving. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dat er interessante voorstellen in staan, zoals camera-controles op doorgaand bovenlokaal verkeer of de oprichting van een mobiliteitsraad voor de politiezone Voorkempen. Maar er werden heel wat voorstellen overgenomen uit het vorige mobiliteitsplan, die de afgelopen twintig jaar niet werden uitgevoerd. Bovendien is Progressief Malle gekant tegen het verlengen van de omleidingsweg tot de Hoogstraatsebaan, omdat je zo veel extra verkeer aantrekt dat de verbinding maakt tussen de E34 en de E19. Het mobiliteitsplan werd goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.


De raad keurde een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa goed voor de heraanleg van de Slachterijstraat. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vroeg aandacht voor de bezorgdheden van de buurtbewoners, die vrezen parkeerplaatsen kwijt te geraken. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wees op het belang van veilige voetpaden. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde voor om een regelmatig overleg met de buurtbewoners van De Schaggelen te organiseren, om de overlast rond The Missing Link op te volgen. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) vond dat het enkel nodig is om te overleggen met de buurt wanneer er iets te vertellen valt. Het volgende overleg is gepland op 6 december 2022. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond een strenge aanpak van amokmakers noodzakelijk.


Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) vroeg om een voltijdse jeugdwerker ter ondersteuning van kwetsbare jongeren, in samenwerking met de jeugdhuizen en de jeugdraad. Die vraag is al meermaals gesteld en tot dusver steeds negatief beantwoord. Er is wel budget vrijgemaakt voor een project met Arktos. Da’s een goede eerste stap, maar na het eerste projectjaar heeft Arktos zelf voorgesteld om een jeugd(huis)werker aan te werven. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat dit wordt overwogen.


Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) vroeg of de burgers de weg vinden naar de energiemaatregelen van de verschillende overheden en of mensen vlugger komen aankloppen bij het OCMW voor hulp. Schepen Wouter Patho (N-VA) zag wel een stijging van het aantal hulpvragen, maar geen sterke stijging. Er zijn wel vrij veel vragen (386) gesteld aan het energieloket.


Verder besliste de raad:

  • Het gebruik van dashcams door de politie goed te keuren

  • Een gemeentelijk beleidsplan ruimte te laten opstellen, als opvolger van het ruimtelijk structuurplan


Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page