top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2024

Tijdens deze raad werd de aankoop van het Kasteel van Westmalle definitief bezegeld. Er was nog een onderzoek nodig naar de financiële toestand van de nv die de aandelen beheert. Dat onderzoek is intussen uitgevoerd en de uitkomst was gunstig. Er was ook nood aan een bijkomende samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Kempens Landschap, die het kasteel aankoopt, en de gemeente Malle.


De samenwerkingsovereenkomst werd tijdens deze gemeenteraad goedgekeurd en tegelijk ook de aankoop van het kasteel. De aankoop kost 2.843.500 EUR; de gemeente Malle betaalt een bijdrage van 853.050 EUR, de Stichting Kempens Landschap betaalt ongeveer 1.990.450 EUR. De gemeente Malle zal instaan voor de kosten voor restauratie en de ontsluiting van het kasteel en het omliggende domein. Voor het onderhoud van het domein betaalt de gemeente 16.000 EUR per jaar en voor de toegankelijkheid van het park 20.000 EUR per jaar. De restauratie van de rondbouw komt eerst aan bod: Die zal de komende jaren ongeveer 2,2 miljoen EUR kosten aan de gemeente.


De meerderheidspartijen DBM en CD&V stemden tegen de aankoop, omdat zij vinden dat de aankoop andere investeringen verhindert. Het gaat dan vooral over de dorpsvernieuwing van Westmalle, waarin zij naast sport-, jeugd en culturele infrastructuur ook een nieuw gemeentehuis en een nieuwe brandweerkazerne voorzien.


De oppositiepartijen OostWest en Progressief Malle steunden de aankoop wel; ook meerderheidspartij N-VA stemde voor. Progressief Malle is van oordeel dat het investeringsprogramma voor de dorpskernvernieuwing van Westmalle te groot is: Progressief Malle wil ook investeringen in sport-, jeugd en culturele infrastructuur maar niet in een nieuw gemeentehuis en een nieuwe brandweerkazerne.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam terug op het voorstel dat hij deed in de gemeenteraad van 30 november 2023 om de verkeersveiligheid te verbeteren voor de fietsers op de N12 tussen Westmalle en Sint-Antonius. Dat voorstel houdt in om de drie huidige rijstroken te reduceren tot 2 rijstroken en een fysieke afscheiding te voorzien tussen het doorgaand verkeer en de fietsers. Intussen heeft minister Lydia Peeters beslist om budget vrij te maken om dit voorstel te realiseren. Het is de bedoeling dat het Agentschap Wegen en Verkeer dit nog in 2024 zou uitvoeren. Dit betekent een doorbraak in dit dossier, dat al lang aansleept doordat de onteigeningen voor de aanleg van de aparte fietspaden veel tijd en geld opslorpen. Hij vroeg of het schepencollege er zicht op heeft wanneer de uitvoering wordt gepland.


Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) vond dat Progressief Malle de pluimen niet op de eigen hoed mocht steken: velen, waaronder de Fietsersbond, hebben bijgedragen tot deze doorbraak. Zelf heeft hij sinds 2022 twee maal gevraagd om van 3 naar 2 rijstroken te gaan en zo meer ruimte te creëren voor de fietsers. Volgens zijn informatie zal deze tijdelijke oplossing dit jaar nog worden gerealiseerd. Er komt evenwel geen fysieke afscheiding tussen het autoverkeer en de fietsers.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page