top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 september 2023

De raad besliste om het subsidiereglement voor nieuwe detailhandelszaken aan te passen zodat enkel wie minstens 3 jaar een zaak heeft, recht heeft op een subsidie. Raadslid Tom Lauryssen (onafhankelijk) vroeg hoe het komt dat er zoveel handelaars stoppen of verhuizen. Volgens hem gaat het om mobiliteitsproblemen en te kleine handelspanden. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) zei dat het ook kan liggen aan te weinig koopmogelijkheden. Schepen Dries Van Dyck (DBM) weet het aan de baanwinkels aan de Rodendijk in Zoersel.


Voor raadslid Lauryssen ligt de oorzaak bij te weinig parkeerplaatsen in de buurt van de winkels. Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) wil meer controle op de blauwe zone. Volgens raadslid Eddy Krijnen (OostWest) zijn er wel veel handelspanden te koop. De kosten om het openbaar domein in te nemen voor verbouwingen lopen hoger op dan de subsidie. Volgens raadslid Kris Mintjens (OostWest) gaat het wel degelijk om te weinig parkeerplaatsen.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over een organisatie die in mei materiaal had besteld bij de uitleendienst voor een evenement in september en pas enkele weken voor het evenement te horen had gekregen dat er nauwelijks materiaal beschikbaar was. Hij vroeg waarom er niet standaard een bevestiging van de bestelling werd gegeven en een antwoord of het materiaal kan geleverd worden of niet. Hij vroeg ook waarom er werd doorverwezen naar Zoersel en of de gemeente Malle een samenwerking heeft met de gemeente Zoersel om bij tekorten materiaal uit te wisselen.


Schepen Yannis Leirs (CD&V) antwoordde dat er dit jaar drie keer meer aanvragen zijn ingediend, waardoor de werkdruk bij de uitleendienst is gestegen. Aanvragen worden daardoor pas behandeld op 6 à 8 weken voor het evenement. In de toekomst wil hij de uitleendienst digitaliseren, waardoor een aanvrager direct kan zien wat er nog beschikbaar is. In het bewuste weekend waren er heel veel activiteiten waardoor er weinig materiaal resteerde. Het is hem niet bekend dat er werd doorverwezen naar Zoersel. De gemeente werkt samen met heel wat gemeenten om materiaal uit te wisselen, zoals Zoersel, Rijkevorsel en Wuustwezel.


Raadslid Van Loon vroeg of er materiaal te kort is voor zoveel activiteiten. Schepen Leirs zei dat zulke drukke weekends weinig voorkomen.


Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) stelde voor om proactief te communiceren aan aanvragers wanneer zij materiaal aanvragen in een druk weekend.


Raadslid Tom Lauryssen (onafhankelijk) vroeg om te overwegen om schoolomgevingen autovrij te maken bij de start en het einde van de schooldag. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat er kleine aanpassingen worden gepland. Grotere infrastructuurwerken worden onderzocht. Hij heeft alle scholen bezocht en gevraagd wat zij op eigen terrein kunnen doen. Hij is bereid om het voorstel van raadslid Lauryssen te onderzoeken.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) signaleerde dat er dubbel wordt geparkeerd in de Holstraat en dat er een auto tegen de rijrichting in reed; de politie was aanwezig maar trad niet op. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) was wel tevreden dat de politie talrijk aanwezig was op de eerste schooldagen. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) zag in de buurt van Waregem een bareel aan een school, manueel te bedienen. De gemeente kan zelf veel doen in schoolomgevingen die gelegen zijn langs gemeentewegen. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) zag de oplossing in het vernieuwen van de Kasteellaan.


Raadslid Tom Lauryssen (onafhankelijk) stelde opnieuw vragen over de werken uitgevoerd in de Talondreef en de Beukenlaan. Pidpa hanteert altijd dezelfde wegprofielen en luistert niet naar de bewoners. De verkeersremmers en het kruispunt zijn gevaarlijk voor de vrachtwagen van de landbouwer die in de Lange Dreef zit. Hij was even naar de infovergadering over de werken in de Stijn Streuvelslaan geweest, waar een medewerker van de gemeente deed alsof hij het allemaal beter weet. ’s Anderendaags begonnen de werken al en werden opritten zonder meer opgebroken.


Schepen Yannis Leirs (CD&V) antwoordde over de Stijn Streuvelslaan dat de gemeente niet altijd aan de bekommernissen van de bewoners kan tegemoet komen. Er zijn brede baangrachten nodig voor waterbuffering. In de Smekenstraat is er schade aan de wortels van de bomen. De snelheidsremmers in de Talondreef zullen worden geëvalueerd. In de Beukenlaan zijn de beuken destijds bovenop de nutsvoorzieningen geplaatst. In de Talondreef zullen 44 eiken worden aangeplant. Hij denkt dat de bocht niet mislukt is. Hij wil luisteren naar de buurtbewoners en er zullen tellingen worden uitgevoerd. Volgens raadslid Lauryssen is de Lange Dreef een sluipweg geworden.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) vroeg waar er paardensport kan worden bedreven. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) verwees naar het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2020 waarbij de handhaving werd uitbesteed aan IGEAN. De handhaving van zonevreemde functiewijzigingen zijn prioritair. Vaak zijn er ook andere stedenbouwkundige overtredingen. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dat de gemeente handhaving in eigen hand moet houden, maar het is positief dat de gemeente de zachte handhaving zelf meer zal uitvoeren.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) wees erop dat café ’t Hofke terug open gaat en dat de gemeente toestaat dat er een foodtruck in de tuin wordt gezet. Eerder mocht de achterdeur niet open omwille van geluidshinder. De servitudeweg achteraan is heel vuil. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) heeft vergaderd met de uitbaters en benadrukt dat de toiletten gratis moeten blijven. Er komen extra geluidscontroles. Het eten van de foodtruck kan enkel binnen worden opgegeten. Vanaf 20 uur mogen er geen bezoekers in de tuin en moet de deur dicht. Enkel het personeel mag voeding ophalen. Zij wil de nieuwe uitbater de kans geven om te ondernemen.


Raadslid Gert Peeters (DBM) signaleerde dat de afbraak van de landingsbaan op het vliegveld is begonnen, waardoor een verkeersinfarct is ontstaan.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) klaagde aan dat de meerderheid op 3 juli 2023 besliste om het bezorgen van warme maaltijden aan huis af te schaffen met ingang van 1 september 2023.

De firma Compass Group zorgt voor de maaltijden in het woonzorgcentrum en tot voor kort ook voor het bezorgen van warme maaltijden aan huis voor mensen die dit bestelden via het OCMW. De motivatie voor deze beslissing was dat het niet langer de taak zou zijn van het OCMW om maaltijden aan huis te bezorgen. Er is volgens het vast bureau voldoende aanbod op de privémarkt. Het OCMW wil liever dat mensen samen een maaltijd gebruiken in De Ring of in het Gemeenschapscentrum Alice Forceville.


Voornamelijk oudere, minder mobiele inwoners en inwoners die omwille van medische redenen niet zelf willen koken, worden getroffen door deze beslissing. Ook worden mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming getroffen: zij betaalden 4,50 EUR per maaltijd, terwijl andere mensen 11,90 EUR betaalden. Die korting wordt afgeschaft voor wie een maaltijd aan huis laat bezorgen. Raadslid Van Loon vroeg zich af of dat geen discriminatie is.


Hij vond dat het bezorgen van warme maaltijden aan huis wel een belangrijke dienstverlening is van het OCMW. Er zijn heel wat oudere inwoners die minder mobiel zijn en zich niet kunnen verplaatsen naar De Ring of het gemeenschapscentrum. Bovendien is er in het gemeenschapscentrum in Westmalle maar 1 warme maaltijd per week voorzien. En waarom zouden mensen niet mogen beslissen om thuis te eten? Bijvoorbeeld wie chemotherapie volgt, is niet altijd geneigd om zich te verplaatsen. Hij vreest dat heel wat kwetsbare Mallenaren geen warme maaltijden meer zullen nuttigen.


Hij vroeg hoeveel Mallenaren gebruik maakten van warme maaltijden aan huis en hoeveel van hen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Op 20/9/2023 stond op de gemeentelijke website nog steeds dat er maaltijden aan huis kunnen worden besteld via het OCMW: hij wilde weten of dat nog klopt. Tenslotte vroeg hij of alle raadsleden van de meerderheid vinden dat dit geen taak is van het OCMW.


Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de bezorging van warme maaltijden door het OCMW al in 2016 werd afgeschaft. Het contract met Compass Group bevatte geen bezorging aan huis. Hij weet niet hoeveel mensen gebruik maakten van de dienstverlening. 29 mensen hebben recht op het sociaal tarief. Zij zijn opgebeld en de meesten zij bereid om niet langer maaltijden aan huis te laten bezorgen, maar naar De Ring of het gemeenschapscentrum te komen. 2 van hen zijn daar niet toe bereid: zij zullen worden onderworpen aan een sociaal onderzoek en eventueel een financiële tegemoetkoming krijgen.


Raadslid Van Loon was niet overtuigd door het antwoord van de schepen en bleef erbij dat wie beroep wenst te doen op maaltijden aan huis en recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, wordt gediscrimineerd.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) had een klacht ontvangen van een oudere dame. Schepen Patho veronderstelt dat zij dan nog geen contact zal hebben gehad met de sociale dienst van het OCMW.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) vroeg of er al meer geweten was over de mogelijke opvang van asielzoekers in Drieboompkensberg. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er nog niet meer informatie was.

Raadslid Tom Lauryssen (onafhankelijk) had de indruk dat de Oekraïeners met open armen werden ontvangen, terwijl er nu terughoudendheid is. Burgemeester Van Looy had er vooral moeite mee dat er niet met haar werd gecommuniceerd.


Verder besliste de raad om:

  • Een protocolakkoord af te sluiten over bestuurlijke handhaving, waardoor de burgemeester informatie kan opvragen over sommige criminele feiten

  • Een bruikleenovereenkomst goed te keuren met de ontwikkelaar van de verkaveling Ehkam op het industrieterrein om Japanse duizendknoop te bestrijden

  • Een huurovereenkomst af te sluiten met Mariagaarde voor een danszaal, die zich bevindt naast de atletiekpiste

  • Laptops uit te lenen via de Digibank


Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page