top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24/2/2022

De raad vergaderde opnieuw in De Notelaar, deze keer zonder de mogelijkheid om digitaal deel te nemen. Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) vond dat een vorm van uitsluiting voor raadsleden die in quarantaine moeten blijven. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat nu code oranje geldt, waardoor de maatregelen minder streng zijn.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over signaalgebieden. Dat zijn nog niet bebouwde gebieden met een harde ruimtelijke bestemming, zoals woonuitbreidingsgebied of industriegebied, die kunnen dienen als overstromingsgebied of waterberging. Voor 235 signaalgebieden heeft de Vlaamse regering de voorbije jaren beslist om het waterbergend vermogen te behouden, door bijkomende voorwaarden op te leggen bij ontwikkeling of door delen bouwvrij te maken. Hij wilde weten of er in Malle signaalgebieden zijn en hoe het schepencollege omgaat met omgevingsvergunningen in signaalgebieden. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er enkele signaalgebieden zijn in Malle: aan de Scherpenberg, aan de Moerbeeklaan en het Ossegoor en aan de Lindedreef. Delen van die gebieden zijn bouwvrij, behalve aan de Lindedreef, waar bijkomende voorwaarden worden opgelegd. Overigens zijn er veel meer overstromingsgevoelige gebieden. Sinds oktober zijn er nieuwe pluviale kaarten, die nog niet zijn goedgekeurd maar wel al worden gehanteerd door de provinciale Dienst Integraal Waterbeleid. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dat sommige deelgebieden onterecht zijn aangeduid als signaalgebied. Burgemeester Van Looy antwoordde dat er nog correcties nodig zijn. De gemeente Malle heeft opmerkingen bij de kaarten doorgegeven aan het Vlaams gewest.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) had vernomen van inwoners van De Notelaar dat het brandalarm regelmatig afgaat maar dat de gebruikers van de gemeentelijke lokalen traag reageren of zelfs niet naar buiten gaan. Zij vraagt naar de procedure en de rol van de conciërge. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde de conciërge binnen 15 minuten ter plaatse is om het brandalarm af te zetten. Raadslid Dewaelheyns vroeg om via de Malse Courant eraan te herinneren dat verenigingen het gebouw moeten verlaten bij brandalarm.


Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vroeg een stand van zaken over de aanleg van de omleidingsweg door Malle, die tegenwoordig de tangent wordt genoemd. De laatste info die de buurtbewoners hebben gekregen, dateert alweer van juni 2019. Fase 1 omvat de verbinding tussen de Lierselei en de Antwerpsesteenweg en loopt door de wijk Voorkensheide. Die weg komt uit tussen Maris Stella en het notariskantoor. Fase 2 omvat de verbinding tussen de Antwerpsesteenweg en de Sint-Lenaartsebaan. Fase 3 verbindt de Sint-Lenaartsebaan met de Hoogstraatsebaan en loopt vlak naast de Bloemenwijk. Zij wilde ook weten hoe het zit met de uitvoering van het traject door Zoersel, dat voorafgaat aan het traject door Malle. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) zegt dat op 22 februari 2022 de projectnota voor fase 1 werd goedgekeurd door de projectgroep. Het schepencollege moet dat nog doen. Vervolgens wordt een onteigeningsplan opgemaakt en daarna starten de innames. In Zoersel lopen de onderhandelingen over de onteigeningen. Die lopen vertraging op door de coronacrisis. Voor fase 2 en 3 start de opmaak van de projectnota. Eerst moet het tracé worden gekozen. Raadslid Dewaelheyns heeft al meerdere keren gevraagd of fase 3 zal worden uitgevoerd. Telkens was het antwoord dat dit niet het geval was. Nu blijkbaar wel: zij vraagt om klare wijn te schenken. Zij wilde weten wanneer er een vergunningsaanvraag wordt verwacht. Daarvoor had schepen Gerinckx geen timing. Eerst moet het tracé worden gekozen voor fase 2 en 3. Ook de onteigeningsplannen en de innames moeten nog gebeuren. En men wacht ook op de realisatie in Zoersel. Volgens hem gaat dit nog jaren duren. Raadslid Dewaelheyns wees erop dat de buurtbewoners hier wakker van liggen.

Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat Malle de planning niet in de hand heeft: het Vlaams gewest, Afdeling Wegen en Verkeer leidt het project. Raadslid Dewaelheyns zei dat de gemeente Malle aan het Vlaams gewest de aanleg van de omleidingsweg heeft gevraagd. De manier waarop de kruising met de Antwerpsesteenweg naast Maris Stella wordt voorzien, noemt zij dom.

Raadslid Kris Mintjens (OostWest) zei dat er 43 jaar geleden al sprake was van de aanleg van een omleidingsweg.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vroeg waarom de werken in de Steenovenstraat worden gepland van einde maart tot einde juni, wanneer de landbouwers veel werk hebben en dus veel door die straat rijden. Schepen Wim Jordens (CD&V) kende de timing niet maar betonwerken vinden best niet plaats in de zomer of de winter.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam terug op de vragen die hij in oktober had gesteld over het wanbeheer van sociale woningen door De Ideale Woning en het wanbeheer van die sociale woningbouwmaatschappij in het algemeen. Hij wilde weten of er intussen antwoorden zijn ontvangen op zijn vragen en of er nieuws is over de gevolgen van de hervorming van de sociale woningbouwmaatschappijen op De Ideale Woning. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de gemeente antwoorden heeft ontvangen. De gebreken aan de sociale woningen zijn doorgegeven aan de aannemers en de meeste zijn intussen hersteld. Wat de lift in De Notelaar betreft, is de aannemer in gebreke gesteld. De klachten van bewoners worden opgenomen door verschillende medewerkers. De bewoner staat centraal voor De Ideale Woning. Er is begeleiding voor bewoners die met betalingsproblemen kampen. Het OCMW wordt daarbij betrokken. De poort van de garage van het Klaverveld werkt intussen. Ook het probleem van de geurhinder is opgelost. Wat de leegstaande woningen in de Pastoor Van Loenhoutlaan betreft: één woning wordt opgeleverd in 2022; voor andere woningen moet er nog financiering worden gekregen. De vraag over de politieke verantwoordelijkheid werd niet beantwoord.

De hervorming van de woningbouwmaatschappijen werd goedgekeurd begin februari. De Ideale Woning heeft tijd tot 1 januari 2023 om tot een fusie over te gaan. Dit proces wordt begeleid door een externe adviseur. Schepen Patho vindt de samenwerking met De Ideale Woning goed. De sociaal assistent houdt regelmatig zitdagen en wordt regelmatig bevraagd door de bewoners. Het rechtstreeks contact van De Ideale Woning met de bewoners is nog wel een werkpunt.


Verder besliste de raad:

  • Aan de Vlaamse regering te vragen om de eretitel van ereburgemeester toe te kennen aan oud-burgemeester Harry Hendrickx.

  • Een dading goed te keuren met een ontwikkelaar, aan wie een omgevingsvergunning werd geweigerd voor het bouwen van een meergezinswoning met 22 woongelegenheden; de ontwikkelaar zal 25.000 EUR storten aan de gemeente, waarmee een grote zitbank zal worden gezet aan De Notelaar.Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page