top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29 februari 2024

De raad besliste om een gunstig advies te geven over het aanduiden van twee gebieden als watergevoelige openruimtegebieden: Ossegoor en Scherpenberg. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) was het hier niet mee eens. Hij bezit een deel van het gebied en heeft ooit een goedgekeurde verkaveling gehad in die zone. In de volgende legislatuur werd de verkavelingsvergunning ingetrokken. Na lang procederen kreeg hij een schadevergoeding. Volgens raadslid Paul Van Ham (OostWest) staat er geen druppel water in dat gebied, ondanks de natte winter.

Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) zei dat de gemeenteraad moet handelen vanuit het algemeen belang en in die zin moet nadenken welke gebieden moeten beschermd worden om water te bergen. Het is niet omdat er vandaag geen druppel water te vinden is, dat het in de toekomst niet kan komen. Bovendien dient de bescherming van een bepaald perceel ook voor de bescherming van omliggende percelen.

 

Raadslid Tom Lauryssen (onafhankelijk) stelde vragen over kilometerheffingen op de gewestwegen N12 en N14. Hoe vroeg hoe die tot stand zijn gekomen en wie vragende partij was. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat het initiatief kwam van het kabinet van minister Lydia Peeters. De coördinatie is in handen van de klimaatmanager van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. De gemeente heeft gesuggereerd om ook de N153 op te nemen. Er is geen opbrengst voor de gemeente en er is niet veel communicatie rond.

 

Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) stelde vragen over de beek in de Guldenweg. Hij vroeg hoe lang het geleden is dat de beek proper werd gemaakt. Schepen Yannis Leirs (CD&V) antwoordde dat het onderhoud van de beken in handen is van Pidpa. De gemeente heeft gevraagd om het onderhoud van deze beek dit jaar op te nemen.

 

Verder besliste de raad:

  • Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding van de school Maris Stella voorlopig vast te stellen

  • De rooilijn van een ontsluitingsweg voor een toekomstig woonerf in de Prinses Elisabethlei goed te keuren

  • Een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa goed te keuren voor rioleringswerken in de Waterlaet, het Wild Rijt en de Berkenlaan

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page