top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 maart 2024

De raad stelde het beleidsplan ruimte van de gemeente Malle voorlopig vast. Dat is de opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dat de opmerkingen die hij maakte tijdens de voorafgaande gemeenteraadscommissie niet waren verwerkt. Hij vroeg om het agendapunt uit te stellen naar de volgende gemeenteraad. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de meeste opmerkingen wel waren verwerkt, maar zij bood aan om een bijkomende gemeenteraadscommissie te organiseren zodat er daar nog opmerkingen kunnen worden gegeven die kunnen worden meegenomen tijdens het openbaar onderzoek.

Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg om de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) opnieuw te betrekken omdat de adviesraad had aangegeven dat zijn opmerkingen ook niet waren meegenomen. Inhoudelijk vond hij het beleidsplan een goede basis voor het ruimtelijk beleid. Er worden de juiste prioriteiten gesteld: recreatie, open ruimte, bedrijvigheid. Maar veel moet nog worden uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen en reglementen. Het beleidsplan werd goedgekeurd met steun van de meerderheidspartijen; de oppositie onthield zich.

 

De raad keurde ook een reglement goed voor wonen in eigen streek. Het reglement is gebaseerd op een regeling van de Vlaamse regering die lokale besturen de kans biedt om kavels of woningen voor te behouden voor mensen met wortels in de gemeente. Je komt in aanmerking als je in de afgelopen twintig jaar minstens tien jaar in Malle hebt gewoond en als je voldoet aan de inkomensgrenzen bepaald in dit besluit van de Vlaamse regering. De gemeente komt tussen in de aankoop van een woning in verkavelingen, woningbouwprojecten of appartementen met minstens 5 percelen of woningen. De gemeente betaalt 50% van het grondaandeel van de woning, het perceel of het appartement, of verwerft zelf het grondaandeel. De koper wordt geacht minstens twintig jaar in de betrokken woning te blijven wonen, zo niet betaalt hij de financiële tussenkomst terug aan de gemeente. Sowieso wordt de financiële tussenkomst terugbetaald wanneer de koper overlijdt of wanneer hij de woning verkoopt.

 

Raadslid Tom Lauryssen (onafhankelijk) stelde vragen over verwijderen van afvalstoffen bij de ontmanteling van het militair vliegveld. Hij wilde weten of er verontreiniging is vastgesteld. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat er geen verontreiniging is vastgesteld. Sommige gebouwen bevatten wel asbest.

 

Raadslid Paul Van Ham (OostWest) kwam tussen over het problematische nachtleven in het centrum van Westmalle. Buurtbewoners worden in het weekend gestoord in hun nachtrust. Niettegenstaande verschillende interpellaties vanuit de oppositie en talloze telefoons en e-mails van omwonenden sinds 2021 blijven de problemen zich voordoen en worden ze week na week groter. De buurt voelt zich niet gehoord door de burgemeester. Raadslid Van Ham las in de notulen van het schepencollege dat een bezwaarschrift bij een vergunning niet werd weerhouden omdat overlast door feestvierders geen stedenbouwkundig aspect is maar valt onder ordehandhaving. Dat klopt: de burgemeester is hoofd van de bestuurlijke politie en is verantwoordelijk voor de veiligheid op het grondgebied van de gemeente. Raadslid Van Ham vroeg of de burgemeester de problemen erkent en hoe zij haar opdracht van ordehandhaving ziet. Hij suggereerde een afkoelingsperiode via een tijdelijk plaatsverbod in het Zwanenstraatje en De Schaggelen, meer controles, het plaatsen van camera’s en meer verlichting.


Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er al veel is gebeurd. Er worden veel controles uitgevoerd, ook door politie in burger. Op voorstel van raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) worden ook controles uitgevoerd op aankomende bussen. Toiletbezoek is gratis en de hamburgerkraam is verdwenen. Wildplassen wordt beboet. Een plaatsverbod afkondigen kan enkel voor iemand die veroordeeld is. Er wordt gewerkt aan het plaatsen van camera’s. Wanneer daar wordt om gevraagd, wordt er meer verlichting voorzien.

Raadslid Van Ham herhaalde dat de buurtbewoners zich niet gehoord voelen. Hij vroeg om een nieuw overleg met hen te organiseren.


Burgemeester Van Looy antwoordde dat er binnenkort een overleg is gepland met een afvaardiging van de buurt.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page