top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 april 2024

Korpschef Geert Smet lichtte het jaarverslag 2023 van de Lokale Politie Voorkempen toe. Het aantal woninginbraken in Malle was toegenomen van 30 in 2022 tot 68 in 2023. Er tekent zich een stijgende trend af sinds 2019. Het aantal fietsdiefstallen daalt globaal in de politiezone; in Malle was er een lichte stijging. Het aantal drugsfeiten daalt ook binnen de zone, ook al waren er in verhouding tot de andere drie gemeenten vrij veel in Malle. Raadslid Kim Geys (DBM) pleitte voor drugscontroles in de scholen in Malle. Zij vroeg aan het schepencollege om dit op de agenda te plaatsen van het scholenoverleg. Schepen Elisbabeth Joris (DBM) zegde dit toe.


In 2023 waren er in Malle 51 verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Er waren er 25 waar fietsers bij betrokken waren. Er werden in de zone 353 verkeersovertredingen vastgesteld waarbij alcohol in het spel was en 116 overtredingen met drugs in het verkeer.

 

De raad besliste om het bezit van vuurwerk te verbieden voor minderjarigen. Het gaat om pyrotechnisch materiaal en wensballonnen. Einde 2023 besliste de burgemeester al om een verbod uit te vaardigen in de eindejaarsperiode. Nu willen de gemeenten van de politiezone Voorkempen een verbod uitvaardigen, in afwachting van een wettelijke regeling die zal ingaan op 27 september 2024.

 

De raad keurde een wijzing van de rooilijn in de Slachterijstraat goed, met het oog op de weg- en rioleringswerken in die straat. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) verwees naar een bezwaarschrift over het verbreden van de weg voor vrachtwagens die leveren aan Delhaize en vroeg of er overleg is geweest met Delhaize om het aantal bewegingen van vrachtwagens te beperken. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) bevestigde dit. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vermoedde dat er weerstand zal ontstaan over het beperkte aantal parkeerplaatsen. Schepen Dirk Gerinckx (N-VA) antwoordde dat er prioriteit is gegeven aan veilige fiets- en voetpaden.

 

De wijziging van de rooilijn in de Oude Holstraat werd van de agenda gehaald omdat burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) aangaf dat er onderhandelingen gaande zijn om tot een vergelijk te komen.

 

Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) kwam terug op zijn vraag van 26 oktober 2023 over de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van de bibliotheek van Westmalle. Toen zei schepen Dries Van Dyck (DBM) dat de diensten het voorstel om dit aan te pakken terug naar voor hebben geschoven. Hij vroeg een stand van zaken. Schepen Yannis Leirs (CD&V) antwoordde dat de gemeente een helling en een schuifdeur wil realiseren. Naargelang hoe andere geplande werken vorderen, verwacht hij de realisatie tegen het einde van 2024 of begin 2025.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page