top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25/11/2021

Omwille van stijgende besmettingscijfers werd deze keer hybride georganiseerd: heel wat raadsleden namen online deel aan de raad, sommigen omwille van een coronabesmetting.


De raad nam kennis van de aanstelling van Dirk Gerinckx (N-VA) als schepen, in opvolging van schepen Sanne Van Looy (N-VA) die vanaf 1/1/2022 burgemeester wordt.


De raad besliste om een camperplaats te voorzien op de parking in de Berckhovenstraat ter hoogte van de Sint-Martinuskerk. Raadsleden Wim Vervloet en Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vonden dit niet de juiste plaats. Buurtbewoners zouden er tegen zijn. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dit wel een goede beslissing en vroeg waar er in de toekomst nog plaatsen worden voorzien voor campers. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er al enkele bestaan (op Domein de Renesse en aan café Trappisten). Er zullen er nog bijkomen. Zij wil eerst evalueren en afwachten of er meer vraag ontstaat.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) stelde vragen over wegenwerken in de Tulpenlaan. Hij merkte op dat de werken na 3 maanden nog niet waren afgerond. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat dit vergeten werk van de aannemer was. Intussen zijn de werken nodig om de werf af te ronden wel uitgevoerd, op kosten van de aannemer. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vroeg of er boetes worden opgelegd wanneer werken te laat worden opgeleverd. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat dit bij alle werken wordt toegepast. Dat staat zo in het modelcontract.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of de fietsenstalling aan sporthal Berckhoven beter verlicht kan worden, bv. door een spot met sensor aan te brengen. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat er nog geen klachten werden ontvangen. Zij zal laten nagaan of de verlichtingspaal werkt. Eventueel kan er bijkomende verlichting worden voorzien, zolang die niet hinderlijk is voor de omwonenden.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wilde ook weten of de gemeente overweegt om oversteekplaatsen aan te passen voor blinden en slechtzienden, bv. met geribbelde tegels. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de gemeente dit doet bij het vernieuwen van wegen. Dit is gebeurd bij de heraanleg van de Hoogstraatsebaan in Oostmalle. Bij rode lichten worden rafeltikkers voorzien. Dat is momenteel het geval aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met De Schaggelen. Dat moet gevraagd worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer; de kosten zijn voor de gemeente. Voor de uitvoering van het mobiliteitsplan is er budget voorzien om ingrepen te doen. Daarbij zijn aanpassingen voor blinden en slechtzienden een aandachtspunt.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) stelde vragen over de overlast veroorzaakt door bezoekers van ’t Hofke en The Missing Link. Hij had een mail van een buurtbewoner ontvangen, die bezorgd was naar aanleiding van een verkrachting die vorig weekend plaatsvond. Er werd ook een gedrogeerd meisje afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij vroeg waarom er slechts 2 buurtbewoners mogen deelnemen aan het overleg met de gemeente, de uitbaters en de politie.

  • Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat de coronamaatregelen niet meer deelnemers aan het overleg toelaten. Niet het aantal deelnemers, maar de problematiek is van belang. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de verkrachting.

  • Raadslid Kris Mintjens (OostWest) was gaan overnachten bij zijn ouders, die in de buurt wonen. Hij is tweemaal wakker geworden door het lawaai en het tumult op straat. ’s Ochtends lag er veel glas op het fietspad en het voetpad. Het begrip van de omwonenden is op. Hij vreest dat het uit de hand gaat lopen en hij laakt de laksheid van het gemeentebestuur. Hij vindt dat de burgemeester de hand boven het hoofd van de uitbaters houdt.

  • Progressief Malle stelt regelmatig vragen op de gemeenteraad over het probleem rond overlast in de dorpskern.

Raadslid Alain De Laet (OostWest) wilde meer informatie over de ophokplicht voor pluimvee. Hij vond daar niets over op de website van de gemeente Malle. Schepen Elisabeth Joris (DBM) had hierover nog geen bericht van de overheid ontvangen. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) had recent wel een bericht van de overheid ontvangen: hij heeft gevraagd om dit te publiceren op de gemeentelijke website.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of het groen dak op De Notelaar wordt onderhouden. De bewoners dragen daarvoor bij, maar intussen groeit er al een berk op het dak. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat dit zal worden nagekeken.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg waarom de bomen in de Ganzenkuil worden vervangen. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat dit kadert in het laanbomenplan en dat ook andere straten worden bekeken.

Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) wilde ook nog weten of in de verkeerstelling vrachtwagens en auto’s apart worden geteld. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) bevestigde dat dit ze apart worden geteld, net als andere vervoersmiddelen.


Verder besliste de raad om:

  • Het politiereglement over de gemeentelijke administratieve sancties uit te breiden met bepalingen over onder meer straatvuilbakken, geluid van voertuigen en geluid veroorzaakt door grote bouwwerven

  • Een beleid over informatieveiligheid en gegevensbescherming goed te keuren


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page