top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2020

De Gemeenteraad vond voor de derde keer plaats in zaal De Notelaar. Opnieuw kon publiek in de inkomhal, inclusief mondmasker, de vergadering volgen op een groot scherm.


De gemeenteraad begon met een uitgebreide toelichting van het jaarverslag 2019 van de Lokale Politie Voorkempen, gebracht door korpschef Geert Smet. Een helder en volledig overzicht van de activiteiten van onze politiezone (naast Malle, Brecht, Schilde en Zoersel). Woninginbraken, fietsdiefstallen en te snel rijden werden als problemen aangehaald.


Daarna was het de beurt aan Hans Suykens, financieel directeur, die een overzicht gaf van de rekening van 2019. Ondertussen was het reeds 21.35u en de eigenlijke gemeenteraad moest nog van start gaan.


Schepen Wouter Patho (N-VA) gaf een stand van zaken over de toename van het aantal steun- en leefloondossiers. In Januari 2020 waren er 57 met een stijging van 5 dossiers. In februari 2020 steeg dit naar 61, in maart 2020 naar 70 en april 2020 naar 73 dossiers. Meestal ging het om een bijpassing. Er zijn een 5-tal leefloontrekkers bijgekomen. Dus is er voorlopig nog geen sterke toename door de coronacrisis. Verder komt het OCMW tussen in huur- of energiekosten. De federale en de Vlaamse overheid hebben extra geld ter beschikking gesteld van het OCMW. Zo is er een budget van 24.000 EUR voor armoedebestrijding dat nog niet is aangewend.


Schepen Elisabeth Joris (DBM) gaf toelichting over de manier waarop de gemeente de jeugd-, sport- en seniorenverenigingen ondersteunt tijdens en als gevolg van de coronacrisis. Zo kunnen de jeugdverenigingen geen fuiven organiseren, wat een gat slaat in hun inkomsten voor het jaar 2020. De gemeente betaalt een deel van de subsidies vroeger uit, zodat ze geld hebben om op kamp te kunnen gaan. Er is nog niet beslist wat de gemeente gaat doen met de 172.000 EUR aan Vlaamse subsidies voor de verenigingen, maar alleszins wil de gemeente dat het duurzame verwezenlijkingen worden en niet zomaar het geld verdelen over de verenigingen. De gemeente gaat hierover in gesprek met de adviesraden.


Schepen Dries Van Dyck (DBM) gaf toelichting over de afspraken gemaakt met de horeca-uitbaters om meer ruimte te krijgen om een terras uit te baten. Hij kreeg kritiek van raadslid Paul Van Ham (Oost-West) omdat de schepen zelf een zomerbar gaat uitbaten op het terrein tussen de Scherpenberg-molen en het Molenhuis, wat openbaar domein is. Op de vraag van Van Ham of horeca-uitbaters dan bijvoorbeeld ook aan het Torenhof een zomerbar mogen openen, antwoordde de schepen bevestigend, mocht die vraag er komen.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) gaf kritiek op de recent aangelegde tractorsluis op de Sint-Jobbaan. De meeste auto’s kunnen er blijkbaar zonder probleem over rijden en de betonblokken die ernaast liggen, zijn al tamelijk ver verschoven. Hij herhaalde zijn eerdere voorstel om een slagboom te plaatsen. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) wil de situatie pas na de zomer evalueren. De gemeente zal intussen eventuele beschadigingen herstellen. Met een slagboom en een pasje blijft de slagboom al eens openstaan. Waarop Tom Lauryssen repliceerde dat deze normaal automatisch terug neerwaarts gaat, en Sanne spartelde om haar flater bij te sturen.


Raadslid Lauryssen (Vlaams Belang) merkte ook nog op dat Malle niet goed scoorde op het grote fietsrapport van de Fietersbond. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat de gemeente in deze legislatuur fors wil investeren in fietspaden, maar ze relativeerde ook het rapport omdat slechts 64 inwoners hadden deelgenomen. De gemeente behaalde 55%.

Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) wees op de slecht onderhouden hondenweide naast het gemeentehuis. Er komt bovendien glas van de glasbollen ernaast op de hondenweide terecht. Schepen Elisabeth Joris (DBM) zei dat de gemeente de inrichting van de hondenweide gaat herbekijken om tegemoet te komen aan de opmerkingen.


Raadslid Paul Van Ham (Oost-West) had het over afwijkingen bij toepassing van de parkeerverordening. Bij de renovatie van de oude gemeenteschool, achter de Notelaar, besliste het schepencollege om een compensatie van 171.000 EUR voor het niet realiseren van parkeerplaatsen niet aan te rekenen. Hij wilde weten of er nog andere gevallen waren waarin iets dergelijks werd beslist. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat er inderdaad nog gevallen waren, bijvoorbeeld het kantoor van Immo Mintjens in het centrum van Westmalle. Raadslid Van Ham bleef erbij dat dit in het geval van De Notelaar niet gerechtvaardigd was en drong aan op een financieel overzicht van het project PPS Oost.


Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) vond dat Paul Van Ham dit geval uit zijn verband rukt: al in 2010 zijn er afspraken gemaakt over de te realiseren parkeerplaatsen op de site van De Notelaar. Er worden bovengronds voldoende parkeerplaatsen aangelegd, waardoor er geen bijkomende parkeerplaatsen nodig zijn. Het schepencollege besliste daarom af te wijken van de strikte toepassing van de parkeerverordening.


Raadslid Walter Vermeylen (Progressief Malle) wilde weten of de wegen die door het voormalig militair domein in Oostmalle lopen, door de goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en dus de opheffing van de militaire status nu gemeente- en buurtwegen zijn geworden. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat sommige wegen inderdaad terug een openbaar karakter krijgen. Andere zijn in het verleden afgeschaft, ook al zijn daar niet altijd documenten van terug te vinden. Deze wegen zijn nog steeds in voege en verliezen hun status niet ondanks de afschaffing destijds door de militaire aanwezigheid, merkte Vermeylen op. Van Looy bevestigde dit. Momenteel loopt er een onderzoek om uitsluitsel geven over welke wegen voor het publiek zullen worden opengesteld met in het achterhoofd dat sommige gebieden niet toegankelijk zullen zijn (HABITAT en VEN gebied).


Raadslid Vermeylen (Progressief Malle) stelde ook vragen over de vergunningsaanvraag om bomen te kappen op Blommerschot. Hij wilde weten of de milieuraad bijkomend onderzoek mag uitvoeren na de bemerkingen die ze maakten in hun verslag over de onduidelijke markering welke bomen wel en welke niet gerooid zouden worden. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de vergunning nog niet is verleend. Het openbaar onderzoek loopt nog. Sommige bomen zijn dood en moeten worden gerooid, andere moeten worden gesnoeid zodat ze kunnen behouden blijven.


Raadslid Vermeylen (Progressief Malle) had in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de herbestemming van het vliegveld in Oostmalle opgemerkt dat er mogelijk belangrijke bouwovertredingen geregulariseerd zouden worden. Hij wilde weten of de meerderheid dit deugdelijk bestuur vindt en of dit geen precedentwaarde heeft. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het schepencollege nog geen beslissing heeft genomen over de regularisatie van de bouwovertredingen. Zij vond dit geen deugdelijke oppositie. Nochtans is het ruimtelijk uitvoeringsplan al in het Belgisch Staatsblad verschenen, waardoor de regularisatie slechts nog een formaliteit lijkt te zijn.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over de vernieuwing van de Paalstraat. Er is zand gestrooid om de straat, aangelegd met klinkers, af te werken. Dat maakt dat de straat er glad bijligt en er al enkele fietsers zijn gevallen. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat dit inderdaad daaraan te wijten kan zijn, maar dat het probleem intussen van de baan is doordat het zand tussen de klinkers is verdwenen.


Verder besliste de raad:

- Het onderhoud van gemeentewegen in 2021 aan te besteden voor ongeveer 500.000 EUR (incl. btw)

- De jaarrekening van 2019, zowel van de gemeente als van het OCMW, vast te stellen

- Het aangepaste subsidiereglement voor de jeugdverenigingen goed te keuren
Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page