top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 augustus 2021

Ook deze raad vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Als de gezondheidstoestand verder verbetert, zal dit mogelijk de laatste keer zijn en vindt de volgende gemeenteraad plaats in het de raadzaal in het gemeentehuis.


Aan het begin van de vergadering legde Kirsten Dewaelheyns de eed af als raadslid voor Progressief Malle. Zij volgt Walter Vermeylen op.

De raad keurde de jaarrekening over 2020 goed. Er was nog geen impact merkbaar op de belastinginkomsten. Mogelijk is die er volgend jaar wel. Op vraag van raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) gaf schepen Wim Jordens (CD&V) een stand van zaken van de reorganisatie van de technische dienst.


De raad besliste om een snelheidsbeperking van 30 km per uur op te leggen in Den Brekel. Er wordt ook een verkeersfilter geplaatst ter hoogte van het kruispunt met de Jan Van Renesselaan, om doorgaand autoverkeer te weren. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) wees erop dat de uitbater van een bedrijf in Den Brekel regelmatig onvoorzichtig met een tractor door de straat rijdt, ook als er veel fietsers rijden. Een snelheidsbeperking alleen zal dit niet oplossen. Zij vroeg aan het schepencollege om hem hierover aan te spreken.

De raad besliste ook om de knip in de verbindingsweg tussen de Hallebaan en de Schaggeleweg definitief te maken.


Om de toekomstige conciërge voor de site van de gemeentelijke infrastructuur in Westmalle te huisvesten, besliste de raad om een appartement te huren in de Sint-Jozeflei. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) wilde weten waarom dit appartement nu wordt gehuurd, terwijl er nog geen zicht is op hoe de site West zal worden ontwikkeld. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat het de bedoeling is dat de conciërge de taak van de toezichters overneemt en dat er maar af en toe een huurwoning in Westmalle ter beschikking komt.

Schepen Wim Jordens (CD&V) deelde mee dat de selectiecriteria voor de aankoop van dranken (waarover de raad in juni besliste) werden aangepast om handelaars uit de buurt betere kansen te geven.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) kwam terug op het cohousing project in de Kasteellaan. Hij vroeg welke garanties de gemeente heeft dat de bewoners geen auto’s zullen parkeren in de buurt. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat dit zo opgenomen is in de voorwaarden om een appartement te kopen in het project. Dat antwoord kon raadslid Vervloet niet overtuigen. Raadslid Kirsten Dewaelheyns (Progressief Malle) vond dat men dit experiment een kans moet geven, om uit te leren voor toekomstige cohousing projecten.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) stelde vragen over de staat van de Merksplassebaan voorbij de Leegstede. Deze gemeenteweg wordt gebruikt als verbinding naar Rijkevorsel, zeker tijdens de werken aan de brug, maar de bermen zijn verhard met steenpuin, waardoor er stof opstuift wanneer auto’s mekaar kruisen. Hij vroeg of er uitwijkhavens kunnen worden aangelegd. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat de auto’s de aangegeven omleiding moesten volgen en dat deze gemeenteweg niet bedoeld is voor doorgaand verkeer.


Verder besliste de raad:

  • Geen retributie aan te rekenen voor de kermis in 2021

  • De straatnamen van zes trage wegen definitief vast te leggen


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page