top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2021

Ook deze raad vond plaats in de feestzaal van De Notelaar, met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. Raadsleden konden digitaal deelnemen: de raadsleden van Progressief Malle, OostWest en schepen Wim Jordens (CD&V) deden dat.


Yannis Leirs (CD&V) legde de eed af als raadslid, in opvolging van Thierry van der Straten Waillet, die in december zijn ontslag had aangekondigd. De jongste volgt daarmee de oudste op.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) stelde vragen over het aantal besmettingen onder het personeel van de gemeente en het OCMW. Er hebben immers al meerdere besmettingen plaatsgevonden. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) antwoordde dat er momenteel 8 personeelsleden afwezig zijn. Er zijn geen diensten gesloten, maar op 22 januari zijn er wel heel wat personeelsleden naar huis gestuurd. De regels rond het verplichte telewerk worden toegepast waar het kan. Wie contact heeft met publiek, doet dat in een beurtrol. In het woonzorgcentrum Ter Bleeke zijn er geen besmettingen. Vorige week vond de eerste inenting plaats bij de bewoners en het personeel.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) wilde ook weten of schepen Elisabeth Joris (DBM) na de vorige gemeenteraad in gesprek is gegaan met de sportraad. De voorzitter van de sportraad uitte eerder zijn ongenoegen over de verdeling van de eenmalige coronasubsidies. Hij vroeg ook of de gemeente zicht heeft op de financiële noden van de Malse sportverenigingen. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat de gemeente geen zicht heeft op alle financiële noden van de sportverenigingen. Zij vindt het zinloos om in gesprek te gaan met de sportraad, omdat het gemeentebestuur van mening verschilt met de sportraad. Slechts enkele leden van de sportraad zijn het niet eens met de verdeling van de coronasubsidies. De gemeente houdt wel de vinger aan de pols bij de sportverenigingen.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vond dat er veel beken en grachten verstopt zijn met bladeren, begroeiing en zwerfvuil. Hij wilde weten of de beken en grachten van categorie 3 nog in beheer zijn van de gemeente en waarom ze niet worden onderhouden. Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde dat het niet de bedoeling is dat het water in beken en grachten snel doorstroomt; het is de bedoeling dat het water infiltreert in de bodem. De beken en grachten van categorie 3 zijn in beheer van de gemeente. Het onderhoud is in het verleden niet altijd goed gerealiseerd. De dienst openbare werken heeft nu een onderhoudsplan opgemaakt dat de komende 4 jaar wordt uitgevoerd.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) had ook vragen over de klachten van de bewoners van de nieuwe sociale woningen aan het Klaverveld en over de opbouwwerker die de gemeente daar heeft aangesteld. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de opbouwwerker in dienst is, maar niet bevoegd is voor de geschillen van de bewoners met de sociale woningbouwmaatschappij De Ideale Woning. Er blijven nog problemen over, maar De Ideale Woning heeft wel snel gereageerd in de kerstperiode. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vergeleek de situatie met de problemen in de sociale woningen van De Notelaar en vond dat het tijd is om de problemen te bespreken met de raad van bestuur van De Ideale Woning, na het zoveelste incident.


Verder besliste de raad:

- Een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid goed te keuren, waardoor de gemeente subsidies ontvangt voor lokale contact- en bronopsporing

- Dat matrassen voortaan gratis op het recyclagepark kunnen worden aangeboden

- Dat er vanaf 1 maart 2021 ook kleine pmd-zakken van 30 liter zullen verkocht worden

- Dat er voortaan een voorrijkost van 25 EUR word aangerekend voor het ophalen van grof huisvuilRecente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page