top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 29/9/2022

In deze gemeenteraad werd Lennert Vorsselmans geïnstalleerd als raadslid voor Progressief Malle ter vervanging van Kirsten Dewaelheyns. Op het einde van de vergadering kondigde schepen Wim Jordens (CD&V) zijn afscheid aan tegen het einde van het jaar. Intussen werd duidelijk dat hij als schepen zal worden opgevolgd door Yannis Leirs en als raadslid door Tinne Simons.


Er was discussie over de verhoging van de subsidie aan de vzw Muzika voor de huur van een tent op de feestweide van Domein de Renesse, tijdens de zomer. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat de tent door meerdere verenigingen wordt gebruikt, dus dat de benaming van de subsidie niet klopt. Het schepencollege gaat het gebruik van de tent evalueren. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) merkte op dat de subsidie voor de huur van de tent nu 30.000 EUR bedraagt en dat de vzw Muzika ook nog 5000 EUR werkingssubsidie ontvangt. Misschien moet de gemeente overwegen om een tent te kopen: op 3 jaar is die terugverdiend. Hij herhaalde zijn vraag om transparantie over hoe de vzw Muzika de subsidies besteedt. Schepen Jordens antwoordde dat de vzw jaarlijks de rekeningen publiceert. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dat de verenigingen gelijke toegang tot het gebruik van de tent moeten krijgen, net zoals het beter is om een subsidiereglement toe te passen in plaats van subsidies op naam toe te kennen.


De raad besliste om het meerjarenplan 2020-2025 aan te passen. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat vooral de stijgende personeels- en energiekosten zorgen voor grote wijzigingen. Sommige investeringen worden uitgesteld of geschrapt, bijvoorbeeld het weg- en rioleringsproject in de Mostheuvellaan omdat hierover een rechtszaak wordt gevoerd tegen de gemeente. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) merkte op dat het budget voor de dorpskernvernieuwing van Westmalle voorzien in 2023, wordt geschrapt. Hij vroeg of dit betekent dat er deze legislatuur niets meer zal worden gerealiseerd. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het schepencollege eerst het Bergplein wil aanpakken. Daarvoor is in 2024 budget voorzien. Er wordt deze legislatuur nog een plan uitgewerkt voor de volledige dorpskernvernieuwing.


De raad keurde een subsidiereglement goed voor metaaldetectie op fuiven. Een vereniging kan daarvoor 150 EUR krijgen, indien er security is voorzien.

Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) vond dat het beter was om een subsidie of een groepsaankoop te voorzien voor de security zelf, want dat is de grote kost. Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg of er al vordering is in het voorzien van security. Schepen Elisabeth Joris (DBM) antwoordde dat en een groepsaankoop met andere gemeenten wordt overwogen.


Raadslid Paul Van Ham (OostWest) stelde vragen over de verkoop van het kasteel van Westmalle. Hij vroeg of de gemeente de aandelen van de vennootschap waarin het kasteel werd ondergebracht kan overnemen, of er al contact werd opgenomen met de familie van der Straten, welke de subsidiemogelijkheden zijn en of er al werd nagedacht over de mogelijke bestemming. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het onderzoek naar de aankoop nog niet is afgerond. Zij wil de onderhandelingspositie van de gemeente niet hypothekeren.


Verder besliste de raad:

  • Een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zoersel af te sluiten voor ICT

  • Een reglement goed te keuren voor het plaatsen van terrassen aan horecazaken


Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page