top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2023

De raad keurde een actualisatie van de woonbehoeftestudie goed. Er werden binnengebieden aangeduid die in aanmerking komen voor ontwikkeling. Progressief Malle stemde tegen omdat er binnengebieden waren opgenomen die door de klimaatwijziging risico lopen op wateroverlast.


Burgemeester Sanne Van Looy deelde mee dat de inwoners van Malle zich kunnen uitspreken voor of tegen de aankoop van het Kasteel van Westmalle. Raadslid Kris Mintjens (OostWest) vond dat er onvoldoende informatie werd meegegeven om een oordeel te kunnen vormen. Zo zijn er subsidiemogelijkheden, die niet werden vermeld.


Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vroeg of het klopt dat de liften in De Notelaar opnieuw defect zouden zijn. Bovendien had hij vernomen dat er twee appartementen al lang leegstaan. Schepen Wouter Patho (N-VA) antwoordde dat de liften niet defect zijn, maar dat er inderdaad twee appartementen al van de oplevering van het gebouw leegstaan. Het gaat om zogenaamde bescheiden huurwoningen, die bedoeld zijn voor mensen met een bescheiden inkomen, dat te hoog is om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Blijkt dat de huurprijs toch te hoog uitvalt. Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning kan de woningen niet zomaar omvormen tot sociale huurwoningen, maar schepen Dirk Gerinckx (N-VA) gaat in gesprek met De Ideale Woning om er iets aan te doen. Hij gaat ook de leegstaande woningen van Huize Walden ter sprake brengen.


Raadslid Alain De Laet (OostWest) kwam terug op het verzoek van zijn fractie om huwelijken te voltrekken in de Sint-Martinuspartij. Hij wilde weten wat de verschillende fracties hiervan vinden. Op de website van de gemeente staat dat de Sint-Martinuspastorij geschikt is voor een receptie, een lezing, feest of babyborrel. De zolder is een perfecte plek voor kleinschalige optredens of voordrachten. De oppervlakte van de zolder is 103 m². Hij vraagt zich af waarom een huwelijk met eventueel een receptie niet zou kunnen. Hij stelde voor om aan de gemeenteraad ter stemming voor te leggen om de Sint-Martinuspastorij als locatie te voorzien om burgerlijke huwelijken te voltrekken. Hij had vernomen dat raadslid Ingrid Vrints (CD&V) ook gewonnen was voor dit voorstel.


Schepen Dries Van Dyck (DBM) had laten nakijken hoe beschikbaar de Sint-Martinuspastorij is. Blijkt dat de pastorij 17 weekends beschikbaar is, vooral in juli en augustus. Als randvoorwaarde om de pastorij te gebruiken voor huwelijken ziet hij de termijn waarop de pastorij kan worden gereserveerd. Nu is het zo dat verenigingen maar een jaar vooraf mogen reserveren, terwijl aanstaande bruidsparen langer voordien hun trouwlocatie willen vastleggen.


Raadslid Gerd Peeters (DBM) gaf aan dat zijn fractie de mogelijkheid wil onderzoeken om huwelijken mogelijk te maken in de Sint-Martinuspastorij.


Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) had dit zien aankomen en stelde een amendement voor, dat inhield dat het schepencollege de mogelijkheden en de randvoorwaarden voor het inzetten van de Sint-Martinuspastorij als trouwlocatie zal onderzoeken.

Na een schorsing van een tiental minuten vroeg raadslid Paul Van Ham (OostWest) om dit onderzoek uit te voeren tegen de volgende gemeenteraad.


Raadslid Lennert Vorsselmans (Progressief Malle) suggereerde nog om het onderzoek uit te voeren tegen de gemeenteraad van mei.

Uiteindelijk stemde de raad er unaniem mee in om het onderzoek uit te voeren tegen de gemeenteraad van 27 april 2023.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page