top of page

Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2020


De raad vond plaats in de feestzaal van DeNotelaar, opnieuw met publiek in de inkomhal, dat met mondmasker op de vergadering kon volgen op een scherm. De volledige agenda kan je hier nakijken.


Het OCMW gaat met de Vlaamse subsidie van 26.044 EUR Malse cadeaubonnen uitreiken aan kwetsbare gezinnen om hen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Alle gezinnen die recht hebben op een vrijetijdspas, krijgen per gezinslid 3x een Malse cadeaubon van 25 EUR: in november 2020, januari 2021 en juni 2021. Schepen Wouter Patho (N-VA) zei dat het gaat over 124 gezinnen en 308 personen. Raadslid Mieke Laenen (Progressief Malle) vroeg of de vrijetijdspas automatisch wordt toegekend. Schepen Patho gaat ervan uit dat de scholen eventuele bijkomende rechthebbenden zullen signaleren en dat indien er zich meer begunstigden zouden aandienen, het OCMW de nodige centen zal bijpassen.


De raad besprak ook de subsidies voor verenigingen, wat men de ‘subsidies op naam’ noemt. Enkele subsidies op naam werden geschrapt omdat sommige activiteiten niet konden doorgaan omwille van de coronacrisis. Er werden ook enkele subsidies aangepast omdat er fouten waren geslopen in de lijst die de gemeenteraad in december 2019 goedkeurde. Raadslid Paul Van Ham (OostWest) vond dat Renessound opvallend meer subsidie krijgt (6500 EUR i.p.v. 3500 EUR) en maakte gewag van zelfbediening. Schepen Dries Van Dyck (DBM) was hier niet mee opgezet. Schepen Wim Jordens (CD&V) zei dat er met Renessound 6500 EUR was overeengekomen maar dat dit bedrag per vergissing niet in de subsidielijst werd opgenomen.


De raad keurde een overheidsopdracht goed voor het onderhoud van aanplantingen voor de komende vier jaar, voor een totaalbedrag van ongeveer 500.000 EUR inclusief btw. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het goed dat deze opdracht is voorbehouden voor bedrijven uit de sociale economie, maar suggereerde om voor andere opdrachten te overwegen om te kiezen voor reguliere bedrijven die samenwerken met bedrijven uit de sociale economie. Dat verhoogt immers de kans dat medewerkers kunnen doorstromen naar reguliere arbeidsplaatsen.


Om de verkeersveiligheid in de Andreas Vesaliuslaan (aan het ziekenhuis van Malle) te verbeteren ter hoogte van het kruispunt met de Jagersweg, besliste de raad om de voorrang komende vanuit de Jagersweg op te heffen door een stopstreep en een stopbord aan te brengen in de Jagersweg. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond dat een goede ingreep en vroeg om bovendien een zone 30 te voorzien in de Andreas Vesaliuslaan. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat het schepencollege dat heeft gevraagd aan de gemeente Zoersel en dat Zoersel van plan is dit te doen.


De Poolse gemeente Zakrzowèk, met wie Malle is verbroederd, heeft zichzelf uitgeroepen als LGTB-vrije zone. Dat is een mensenrechtenschending die het Malse verbroederingscomité niet kan aanvaarden. Het verbroederingscomité wenst de verbroedering vandaag niet te verbreken, maar zal tijdens de ontmoetingen duidelijk aangeven dat dergelijke discriminatie niet strookt met de waarden van Europa. Indien het comité tijdens de ontmoetingen geconfronteerd wordt met radicale standpunten en de dialoog stopt, zal de verbroedering met Zakrzowèk onder de loep worden genomen en indien nodig worden stopgezet. Dirk Gerinckx (N-VA) zal als voorzitter van de gemeenteraad in een brief aan de gemeenteraad van Zakrzowèk hetzelfde signaal geven, met unanieme steun van de gemeenteraad van Malle. Raadslid Alex Van Loon (Progressief Malle) vond het goed om de banden niet onmiddellijk te verbreken, vermits de verbroedering een initiatief was van de inwoners van beide gemeenten, niet in de eerste plaats van de gemeentebesturen. Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vond het belangrijk dit goed op te volgen en zo nodig alsnog de verbroedering te verbreken. Raadslid Alain De Laet (OostWest) wilde nog weten hoe de boodschap van voorzitter Gerinckx bij de bevolking van Zakrzowèk bekend zal worden gemaakt. Burgemeester Harry Hendrickx (DBM), die lid is van het Malse verbroederingscomité, antwoordde dat de brief ook aan de leden van het verbroederingscomité van Zakrzowèk zal worden bezorgd.


Raadslid Tom Lauryssen (Vlaams Belang) vroeg om een veilige oversteekplaats te voorzien op de Lierselei aan de hoofdingang van voetbalclub KVC Oostmalle. Schepen Sanne Van Looy (N-VA) antwoordde dat die voorzien wordt bij de aanleg van gescheiden fietspaden langs de N14 tussen Oostmalle en Zoersel.


Raadslid Wim Vervloet (Vlaams Belang) wees nogmaals op de slechte staat van de recent aangelegde fietsverbinding tussen de Hallebaan en de Moerdreef. Schepen Wim Jordens (CD&V) vond het niet nodig om nu in te grijpen. Op de gemeenteraad van 30 april klaagde Progressief Malle de slechte staat van de verbindingsweg al aan (zie foto). Schepen Wim Jordens (CD&V) antwoordde toen dat de aannemer de weg zal herstellen binnen het oorspronkelijk voorziene budget, omdat hij de weg sowieso nog moest afwerken.Verder besliste de raad:

1) Het gebruik van mobiele camera’s en bodycams door medewerkers van de politiezones Schoten en Brasschaat toe te staan bij het verlenen van bijstand aan de politiezone Voorkempen. Op termijn zullen ook medewerkers van de politiezone Voorkempen bodycams gebruiken.

2) Een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien ter hoogte van Turnhoutsebaan 83.

3) Samen met de gemeente Zoersel een expert informatiebeheer, informatieveiligheid en archiefbeheer aan te werven.

4) Bij te dragen aan de financiering van het pré-triage- en testcentrum Voorkempen, samen met de gemeenten Brecht, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel.
Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page